Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klížska Nemá - Kostol sv. Anjelov strážcov
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kolozsnéma
Lokalita
obec Klížska Nemá, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1884. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a mierne predstavanou vežou. Na južnej strane interiéru je chór. Presbytérium je kryté konchou. Loď má rovný strop. Fasáda je členená nárožnými pilastrami a kordónovou rímsou. Veža je krytá ihlancovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší v strede obce. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 51.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 51.
Bibliografia
www.klizskanema.sk
GPS
47.751848, 17.818297
47°45'06.7"N 17°49'05.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk