Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klobušice (Ilava)
Iný názov
Šipekyovský kaštieľ
Lokalita
obec Ilava, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1836 - 1840. [1] Upravený bol okolo roku 1930 a v rokoch 1959 – 1960. Ide o jednopodlažnú budovu na pôdoryse písmena L s veľkými stĺpovými portikami, orientovanými do anglického parku a do kedysi terasovite riešenej záhrady. K hlavnej budove bolo do uhla pristavané hospodárske krídlo, s ktorým je súbežne riešená ďalšia samostatne stojaca hospodárska budova. Kaštieľ je dvojtraktovej dispozície s ústredným vestibulom. Steny vestibulu sú členené pilastrami, ktoré nesú rímsu korýtkovej klenby. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Ilava-Klobušice – kaštieľ (č. ÚZPF 738/1) - umelecko-historický a archívny výskum - rok 2006. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Horanský, PhDr. Marián Róbert Zemene, PhDr. Jana Oršulová. [3]

Súčasný stav a využitie
V nedávnej minulostí v kaštieli sídlilo Múzeum obchodu, to sa však presťahovalo. V súčasnosti je kaštieľ majetkom súkromnej firmy. [4]
Prístup
Klobušice sú mestská časť Ilavy.
Fotogaléria
Kaštieľ Klobušice zp © Jiří Fiedler, archív (dobová pohľadnica, 1900)Kaštieľ Klobušice zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Kaštieľ Klobušice foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Klobušice foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Klobušice (Ilava) foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (9.10.2019)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 52.
[3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
[4] www.ilava.sk (8.4.2013)
Bibliografia
www.ilava.sk
GPS
48.989662, 18.219628
48°0 59' 22.78", 18°0 13' 10.66"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk