Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klokoč - zvonica
Lokalita
obec Klokoč, okres Detva, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica bola postavená v 18. storočí. Je to murovaná stavba so zrubovou hornou časťou. Zvon je z roku 1767. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 52.
Bibliografia
www.klokoc.skwww.pamiatkynaslovensku.sk