Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Klokočov, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1835. Obnovený bol po roku 1945. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestory sú kryté pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. [1]
 

Baldachýnový oltár s predstavaným ikonostasom je z roku 1898. Bočný oltár s maľbami P. Bogdánskeho je z roku 1880. [2]
 

V 17. storočí bol Klokočov malou dedinkou so 150 obyvateľmi. V roku 1670 počas kuruckých vojen sa miestni ukryli pred rabovaním do dreveného chrámu. Keď sa kuruci priblížili, tvár Bohorodičky na ikonostase sa zatemnila a začala slziť. Keď vojaci na druhý deň kostol podpálili, ikona zostala nepoškodená. A tak sa začala jej dobrodružná cesta. Najprv ju previezli do mestskej klenotnice v Prešove, odtiaľ ju Žofia Báthoryová preniesla do Mukačeva na svoj hrad. V roku 1688 už bola ikona vo Viedni a v roku 1692 v Turecku, aby sa odtiaľ vrátila v roku 1705 na Mukačevský hrad. V roku 1711 ju cisárski vojaci previezli opäť do Viedne. V roku 1769 nariadila Mária Terézia vyrobiť kópiu, ktorú dala preniesť do Prešova. Ikona Bohorodičky v chráme v Klokočove je druhou kópiou, kde je originál nie je známe. Originál bol posiaty drahokamami, perlami a zlatom, a preto je zrejmé, čo najviac lákalo ľudí, keď sa ho snažili zmocniť. Klokočov je najznámejšie pútnické miesto na Zemplíne. Tisíce pútnikov prichádzajú každoročne na „Uspenský“ sviatok vzdať úctu Klokočovskej Panne Márii na odpustových slávnostiach. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Klokočov - gréckokatolícky kostol (č. ÚZPF 10264/1) - architektonicko-historický výskum fasád - rok 2008. Autori: Mgr. Ľuboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Ľuboš Repta 7/2021Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Ľuboš Repta 7/2021Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (ikonostas) foto © Ľuboš Repta 7/2021Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (ikona z ikonostasu, svätý Mikuláš) foto © Ľuboš Repta 7/2021Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (ikona z ikonostasu. Presvätá Bohorodička s dieťaťom) foto © Ľuboš Repta 7/2021Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (ikona z ikonostasu, Kristur Pantokrator) foto © Ľuboš Repta 7/2021Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (ikona z ikonostasu, zosnutie Presvätej Bohorodičky) foto © Ľuboš Repta 7/2021Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (zázračná ikona Bohorodičky) foto © Ľuboš Repta 7/2021Klokočov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (stropná maľba) foto © Ľuboš Repta 7/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 53.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 53.
[3] www.terraincognita.sk (11.6.2016)
[4] www.pamiatky.sk (18.4.2018)
Bibliografia
www.klokocovmi.sk
GPS
48.809158, 22.028381
48°48'33.0"N 22°01'42.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk