Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Klokočov - pamiatková zóna
Lokalita
obec Klokočov, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola jedna z mnohých kopaničiarskych osád Turzovky, v polovici 20. storočia najväčšej obce vo vtedajšom Československu. Viaceré z osád vzdialených od Turzovky niekoľko kilometrov vytvorili v roku 1954 dnešný Klokočov. Z osád rozptýleného osídlenia Klokočova je najzaujímavejšia časť Do Kršle patriaca k osade U Ježíkov. Zachovala si svoj pôvodný charakter. [1]
 

Rozptýlené osídlenie podmienené prírodnými podmienkami a postupným osídľovaním podhorských oblastí Kysúc od 16. storočia valašskou kolonizáciou sa podpísal na jeho neorganizovanej roztrúsenej forme. Osada ako väčšina kopaničiarskych usadlostí vznikala postupne. Vyvinula sa pravdepodobne z pôvodne jedného alebo dvoch domov, ktoré sa postupným rozrastaním rodiny alebo príbuzenstva rozšírili do dvora so šiestimi až desiatimi domami. Ich voľné a nepravidelné rozloženie po oboch stranách komunikácie vytvára len náznak ulice. Hospodárske objekty, ku ktorým patria kamenné, čiastočne zapustené pivnice, prevažne zrubové humná a chlievy, stoja voľne okolo obytných objektov. Predpokladá sa, že súčasná zástavba pochádza z prvej polovice 20. storočia. Najstarší objekt je z konca 19. storočia a najmladší spred roku 1950. [2]
 

Typickými reprezentantmi ľudovej architektúry podhorských oblastí Kysúc podľa Etnografického atlasu predstavujúceho ľudovú kultúru západoslovenskej horskej oblasti sú dvoj a najmä trojpriestorové drevené zrubové domy osadené na kamennej podmurovke. Radenie miestností v dome je typické – izba, pitvor, prípadne bočná komora. Sedlové, pôvodne šindľom pokryté strechy dnes vystriedal plech. Šindeľ chráni iba drevené steny zrubov zo severnej strany pred nepriaznivým počasím. Medzi charakteristické znaky týchto ľudových stavieb patrí ostrešie s dreveným gánkom a drevené štíty obité doskami. Štíty zdobí jednoduché geometrické stupňovité lemovanie vytvorené drevenými lištami. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pamiatková zóna v časti obce bola vyhlásená v roku 1995. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Prístup
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami v povodí riečky Predmieranky, ktorej pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika, Uhorskej a tvorí významný prítok rieky Kysuce. Má vrchovinný až hornatý ráz s nadmorskou výškou od 508 m do 1 061 m, roztrúsené lesné plochy a prevažne hnedé lesné pôdy. Obec sa skladá z niekoľkých územných častí: Klokočov - ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk. [5]
 

Zástavba domov sa nachádza vo svahu na ľavej strane hlavnej cesty vedúcej smerom k cestnému priechodu do Českej republiky. [6]

Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 68.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 68 - 69.
[3 - 4] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 69.
[5] www.klokocov.sk (29.9.2015)
[6] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 69.
Bibliografia
www.klokocov.sk
GPS
49.452815, 18.566066
49.452815, 18.566066
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk