Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľúčové (Nemšová)
Lokalita
obec Nemšová, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ z druhej polovice 17. storočia. V prvej polovici 19. storočia bol prestavaný a k hlavnej fasáde pristavili klasicistický portikus. Koncom 19. storočia celý objekt prefasádovali v romantickom duchu. Je to dvojpodlažná bloková budova s ústredným priechodom zaklenutým, ako všetky miestnosti v prízemí, valenou lunetovou klenbou s hrebienkami. Ústredná sála a ďalšie priestory majú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Nemšová – kaštieľ (č. ÚZPF 12183/1) – úvodný architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autori: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Miroslav Hrdina, PhD., Ing. arch. Patrik Baxa, Mgr. Miroslav Čičo. [2]
Súčasný stav a využitie
Nevyhnutná je rekonštrukcia stavby.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Kľúčové foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Kľúčové foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 53.
[2] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
www.nemsova.sk
GPS
48.948034, 18.092373
48°0 56' 52.92", 18°0 5' 32.54"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk