Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľúčové (Nemšová) - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nemšová, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka postavená v roku 1868. Jednopriestorová stavba s rovným stropom, ktorá má neogoticky riešenú štítovú fasádu s dvoma nefunkčnými, úzkymi vežičkami po bokoch.. Majú ihlanovitú striešku, pod ktorou sú umiestnené polkruhovo, zakončené okná. Nad portálom sú erby a datovanie. [1]
 

Oltár je neogotický z čias stavby kaplnky. [2]
 

Kaplnka je postavená z bývalého obytného objektu bírešov - zamestnancov veľkostatku. Je zrejme staršia, ako sa udáva v literatúre, teda bola postavená už pred rokom 1860. Ubytovacia časť bola v 80. rokoch 20. storočia zbúraná a kaplnku predĺžili asi o 1,5 metra dozadu. Súčasne k pravej, zadnej časti pristavili malú sakristiu. [3]
 

V strede priečelia sa nachádza hlavný vstup s portálovo lemovaným, profilovaným ostením, zakončeným lomeným oblúkom. Pôvodné drevené dvere sú zdobené v hornej časti kružbou a v ploche architektonickými tvarmi s lomenými oblúkmi. V strede štítu je umiestnené okrúhle okno s neogotickou kružbou. Nad portálom sú umiestnené erby rodiny Scherzovcov a pod nimi letopočet 1868. Tento sa udáva ako rok postavenia kaplnky. V štátnom oblastnom archíve v Bytči sa však nachádza mapa Kľúčového z roku 1859, ktorá ukazuje nielen kaštieľ a hospodárske objekty pri ňom, ale i stavbu s ubytovaním bírešov, kde je zakreslená už i kaplnka označená krížikom. Pôvodný vzhľad kaplnky bol asi iný než dnešný. Na výkresovej dokumentácií vypracovanej podnikom Agroprojekt Brno pre JRD Vlára v Nemšovej ku štúdii na využitie kľúčovského kaštieľa v roku 1980 je vidno podstatne zložitejšia výzdoba čelnej fasády. Štít je zdobený typickým neogotickým, meandrovým, oblúčkovým vlysom s nadol predĺženými hrotmi. Kruhové okno má bohatšie plastické rámovanie a nad portálom vidno jednoduchú lomenú rímsu. Vežičky sú zdobené plastickými šambránami. Nie je však zrejmé nakoľko sa jedná o pôvodný stav. Vzhľadom k tomu, že na vypracovaní zámeru a dokumentácie sa podieľal tiež Pamiatkový ústav, je pravdepodobné, že naznačená výzdoba do značnej miery zodpovedá skutočnosti. [4]
 

Bočné steny kaplnky sú prerazené dvoma oknami na každej strane. Okná sú ukončené lomeným oblúkom a zdobené farebnou sklenenou vitrážou, len časť je však pôvodná. [5]
 

Pod podlahou kaplnky sa nachádza krypta, toho času neprístupná. Vľavo od vchodu smerom k ceste stojí drevená zvonička. Tvorená je dvoma vyrezávanými stĺpmi, medzi ktorými visí pod malou strieškou zvon. Strieška i ukotvenie stĺpov nie sú už pôvodné. Rok postavenia zvoničky určuje vyrezaný letopočet v ľavom stĺpe – 1933. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 53.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 53.
[3 - 6] http://klucove.nemsova.sk/pamiatky#kaplnka (10.5.2018)
Bibliografia
www.nemsova.sk
GPS
48.948266, 18.092649
48°56'53.8"N 18°05'33.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk