Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kluknava, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka z druhej polovice 18. storočia. Stavba takmer štvorcového pôdorysu s oblou oltárnou konchou. Krátka valená klenba budí dojem kupoly. Fasáda je členená pilastrami, prechádzajúcimi v podstrešnú rímsu. Trojhranný murovaný štít je umiestnený vysoko nad vstupným portálom v kupolovitej streche s laternou. [1]
 

V interiéri je rokokový oltár s predstavanou menzou a so stĺpovou, do oblého segmentu komponovanou architektúrou, ktorá je oživená drevenou sochou sv. Jána Nepomuckého. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Je po obnove. Socha sv. Jána Nepomuckého bola reštaurovaná v roku 2000. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je výborný. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 7/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 54.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 54.
[3] www.kluknava.sk (19.7.2014)
Bibliografia
www.kluknava.sk
GPS
48.921851, 20.938514
48°055'18.7"N 20°056'18.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk