Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kluknava-Štefanská Huta - drevený most
Lokalita
obec Kluknava, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Drevený krytý most, ktorý pochádza z roku 1832, je vešadlovej konštrukcie o celkovej dĺžke 32 m a svetlej šírke 3,48 m. Celková šírka mosta i s konštrukciou je 4,54 m, výška od spodnej časti mostovky po hrebeň strechy je 6,08 m. Most má horné zavetrovanie a mostovka je asi 2 m nad hladinou rieky Hornád. Približná orientácia mosta je od východu na západ. Pôvodným stavebným materiálom bolo drevo zo smrekovca a hmoždinky pásov boli dubové. [1]
 

Pre celkovú schátralosť, najmä šindľovej strechy, ktorá bol takmer celá zničená, ale i ďalších konštrukcií, most v roku 1981 vojenská jednotka vysunula na breh a celý uzavrela, aby mohla prebehnúť rekonštrukcia. [2]
 

Drevený krytý most v Kluknave je jediný svojho druhu na Slovensku. Vyniká svojím ojedinelým technickým riešením. Most bol majetkom Banskej hutnej spoločnosti v Mária Hute. [3]

Pamiatková ochrana
V rokoch 1981 - 1984 bol celý most zrekonštruovaný. Oprava stála asi 2,4 milióna korún. [4]
 

V roku 2003 a 2004 bola na moste opravená podlaha, doplnené niektoré chýbajúce časti (strecha - drevené šindle, bočná ochrana) a celá stavba bola ošetrená ochrannou konzervačnou látkou. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Leží medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou. Nachádza sa pomerne ďaleko za obcou Kluknava, juhovýchodným smerom, tesne pred Štefanskou Hutou.
Fotogaléria
Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Kluknavy) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016Kluknava - Štefanská Huta - drevený most (pohľad od Štefanskej Hute) foto © Viliam Mazanec 6/2016
Poznámky
[1] JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. Praha: NADAS, 1984. s. 78.
[2] JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. s. 78 - 79.
[3] www.kluknava.sk (16.6.2014)
[4] JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. s. 78 - 79.
[5] www.kluknava.sk (16.6.2014)
Bibliografia
www.kluknava.sk
GPS
48.916581, 20.951682
48°54'59.7"N 20°57'06.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk