Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kľušov - Kostol sv. Martina biskupa
Lokalita
obec Kľušov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol z roku 1752. Renovovaný bol v roku 1886 po požiari. Rekonštrukcia sakrálneho objektu sa uskutočnila v roku 1952. Išlo o pozdĺžny priestor s oblým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou nad trojhranným štítom priečelia. Loď má rovný strop. Na murovanom chóre bol nápis a letopočet vzťahujúci sa na stavbu. Fasáda bola hladká. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádzalo z 20. storočia. [2]
 

Kostol po výstavbe nového sakrálneho objektu [3] v roku 1974 zbúrali.

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 54.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 54.
[3] Kostol sv. Cyrila a Metoda
Bibliografia
www.klusov.sk
GPS
49.246173, 21.261327
49°14'46.2"N 21°15'40.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk