Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kmeťovo - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ďorok
Lokalita
obec Kmeťovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z konca 18. storočia. Predĺžený bol v roku 1888. Opravili ho v roku 1942. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou a v uzávere konchou. Loď má rovný strop. Fasády sú členené štukovými obrazcami aj na veži, ktorá je situovaná na strednú os štítového priečelia a má ihlancovú strechu s trojhrannými frontónmi. [1]
 

Kostol postavili na močaristých pôdach a bahniskách. Po celý rok bola pôda rozmočená. Podnikli sa viaceré pokusy o odvodnenie plochy za kostolom, ale bezvýsledne. Smutná udalosť postihla veriaci ľud v roku 1917, keď rekvirovali kostolné zvony. Na znak nesúhlasu sa všetko obyvateľstvo zhromaždilo pred kostolom, ale zvony i tak zhodili, rozbili a okrem nich pobrali aj všetky medené nádoby z obce. V roku 1994 bola dostavaná prístavba - kaplnka, ktorá je zasvätená Panne Márii Škapuliarskej a Trom košickým mučeníkom. [2]
 

V kostole sa nachádzajú viaceré sochy svätých. Snáď najkrajšou je socha Panny Márie Ružencovej, ktorá zobrazuje patrónku kostola a venoval ju Alexander Černák s manželkou Rozáliou. Socha je takmer v životnej veľkosti a je vyrobená z hruškového dreva. Ďalšou zaujímavou pamiatkou je svätý kríž s krucifixom, ktorý je nad oltárom. Kríž pochádza z čias po prvej svetovej vojne. Venovali ho chlapi, ktorí narukovali do vojny. Zložili sa na kríž počas bitky pri Piave a chceli ho dať urobiť z vďačnosti hneď pri návrate domov. No bola veľká inflácia a peniaze, ktoré dali na kríž nemali už takmer žiadnu hodnotu, a preto Rudolf Bujdák s manželkou Katarínou venovali dostatočnú čiastku peňazí na jeho vyhotovenie. Najskôr dali kríž zhotoviť do Budapešti. No keď po vojne monarchia zanikla, kríž rozkázali urobiť vo Viedni. Je to nádherná drevorezba. V roku 1986 bola vyrobená okolo kríža ornamentálna drevorezba, ktorej autorom je Dr. D Nevický. [3]
 

V interiéri kostola sú umiestnené aj ďalšie plastiky - socha Božského Srdca, sv. Antona, sv. Terézie Ježišovej a socha sv. Jozefa. Na stenách lode kostola je krížová cesta. V kaplnke Panny Márie Škapuliarskej a Troch košických mučeníkov je oltárik so sochou Panny Márie Škapuliarskej a nástenný reliéf Košických mučeníkov, ktorý vyrezal z dreva pán Vašek z Mojzesova. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vnútorná i vonkajšia výmaľba kostola prebehla v roku 2001. V tom istom roku sa opravila i strecha kostola a bol pozlátený kríž na kostolnej veži. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 54.
[2 - 5] www.obeckmetovo.sk (28.8.2016)
Bibliografia
www.obeckmetovo.sk
GPS
48.167085, 18.280375
48°10'01.5"N 18°16'49.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk