Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kňažia (Dolný Kubín) - Kostol sv. Šimona a Júdu
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kňaža
Lokalita
obec Dolný Kubín, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1774. Veža bola pristavaná v roku 1843. Sakrálny objekt prestavali v rokoch 1939 – 1940. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Má novšiu úpravu lode a chóru. [1] Veža je krytá barokovou cibuľou s laternou. Fasády sú hladké. Loď má vysoké štíhle polkruhovo zakončené okná.
 

Hlavný oltár je renesančný z roku 1618 s ústredným obrazom od M. Ratskaya z roku 1867. Kazateľnica je rokoková z 18. storočia. Tabernákulová skriňa je baroková z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 55.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 55.
Bibliografia
www.knazia.sk
GPS
49.232914, 19.320428
49°13'58.5"N 19°19'13.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk