Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kobylany (Radošovce) - žrebčín
Lokalita
obec Radošovce, okres Trnava, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Kobylany – žrebčín (objekt nebol NKP) – architektonicko‐historický výskum – rok 2021 - následne bol podaný podnet na vyhlásenie za NKP a v priebehu roku 2021 došlo k vyhláseniu. Autor: Mgr. Denis Haberland. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (13.4.2022)www.pamiatkynaslovensku.sk