Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kobylnice - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kobylnice, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1788 podľa projektu staviteľskej kancelárie Komory. Jednoloďová stavba trojpriestorového východoslovenského typu, s polkruhovým uzáverom presbytéria, štvorcovou loďou, predstavanou vežou a do lode otvoreným babincom. Pri veži ja na pravej strane malé točité schodište. Priestory sú zaklenuté valenými klenbami, v lodi českou plackou, ktorá má štukový obrazec s nástennou maľbou Krstu Krista. Hladké fasády sú členené profilovanou podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na veži ako kordónová. Pri prechode presbytéria do šírky lode je konkávne prehýbaná stena, zmäkčujúca hmotu. Obdobnú tendencia sleduje aj zaoblenie hrán na západnom priečelí a na veži, ktorá má nárožné pilastre a zakončená je barokovou baňou. Nad kamenným vstupným portálom, datovaným rokom 1788, je štukovaný štylizovaný volútový motív s korunou. Kostol bol pôvodne ohradený kamenným múrom, ktorého vstupná hranolová brána sa zachovala. [1]
 

Hlavný baldachýnový oltár je klasicistický, obnovený bol pri postavení nového ikonostasu v roku 1892. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Opravovaný bol v roku 1969 a 1988.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je zlý. Objekt sa nevyužíva a chátra.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 55.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 55.
GPS
49.090801, 21.543838
49°05'26.9"N 21°32'37.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk