Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kochanovce (Adamovské Kochanovce) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Adamovské Kochanovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický sakrálny objekt postavený v roku 1784. V interiéri bol prestavaný v roku 1904. Renovovali ho v roku 1948. Ide o jednopriestorový sieňový kostol s rovným oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér má rovný strop a okružnú mrežovú emporu. Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Exteriér bol do dnešnej podoby upravený v roku 1948. Do volútového štítu hlavnej fasády je vstavaná veža členená nárožnými pilastrami a zastrešená veľkou cibuľovou baňou s laternou. [1]
 

Oltár s kazateľnicou je klasicistický. [2]
 

Evanjelický kostol v Adamovských Kochanovciach bol postavený za výdatnej pomoci zemepána Mateja Ottlýka a Zuzany Rajmanusovej zo Zemianskeho Lieskového. V roku 1812 počas pôsobenia kňaza Jána Seberíniho bol chrám opätovne prikrytý šindľom. Veža bola postavená v roku 1833. V chráme sa nachádzajú dve vitrážové okná. Severné farebné okno darovala manželka baróna Seckendorfa, rodená Knobloch, a južné okno je darom dozorcu zboru Gustáva Szilvaya. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 18.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 18.
[3] www.faraak.sk/historia/ (27.6.2021)
GPS
48.852401, 17.922806
48°51'08.6"N 17°55'22.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk