Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kochanovce - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kochanovce, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1780 pravdepodobne rozšírením staršej kaplnky, v literatúre spomínanej v roku 1700. Ide o jednoduchý jednoloďový sakrálny priestor s polkruhovou apsidou a predstavanou mohutnou hranolovou vežou. Obvodové murivo apsidy je zosilnené opornými piliermi. Okná sú zakončené segmentovo. [1] Fasády sú hladké.
 

Na hlavnom oltári je neskorobarokový obraz sv. Jána Krstiteľa z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Svojmu účelu slúžil do roku 1976. V obci postavili moderný Kostol sv. Jána Krstiteľa.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 58.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 58.
Bibliografia
www.kochanovce.sk
GPS
48.954298, 21.939428
48°57'15.5"N 21°56'21.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk