Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kočovce
Iný názov
Taberov kaštieľ
Lokalita
obec Kočovce, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kaštieľ s romantickou úpravou. Postavený bol v roku 1730, prestavaný a rozšírený v roku 1880. Po roku 1945 ho adaptovali pre internát. Kaštieľ je jednopodlažná trojkrídlová budova. Na hlavnom priečelí má ústredný rizalit, ktorý je zdôraznený prevýšenou hmotou, členením fasády retardovanými empírovými slohovými prvkami a predstavanou otvorenou predsieňou pred hlavným vstupom. Bočné hospodárske krídla boli adaptované na ubytovne. [1]
 

Najvýznamnejším z posledných vlastníkov bol botanik, ovocinár a šľachtiteľ Gejza Rakovský (1845 – 1911), ktorý bol aj právnikom a uhorským politikom. Na jeho nariadenie bol kaštieľ v roku 1880 prestavaný a rozšírený pod vplyvom romantizujúceho slohu. Park bol zveľadený vzácnymi drevinami. Posledným majiteľom kaštieľa bol potomok Rakovských Anton, ktorému bol objekt odobratý pri znárodňovaní v rámci druhej pozemkovej reformy v roku 1948. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Kočovce – kaštieľ a park (č. ÚZPF 1234/1-2) – architektonicko-historický výskum fasád - rok 2012. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, PhDr. Tomáš Janura, PhD. (archívny výskum). [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. V súčasnosti je kaštieľ majetkom Slovenskej technickej univerzity. Ku kaštieľu dnes patrí aj koniareň. [4]
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Kočovce foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Kočovce foto © Imrich Kluka 1/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 57.
[2] www.kocovce.sk (9.4.2013)
[3] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
[4] www.kocovce.sk (9.4.2013)
Bibliografia
www.kocovce.sk
GPS
48.741789, 17.886455
48°0 44' 30.44", 17°0 53' 11.24"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk