Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kodikológia
pomocná veda historická, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže písomnosti literárneho charakteru v najširšom zmysle slova a zaraďuje ich v príslušných vzťahoch do kultúrneho vývoja spoločnosti. Názov vedy pochádza z latinského termínu codex a má niekoľko významov - kmeň, peň, drevená doštička a vosková tabuľka na písanie. Slovom kódex sa označuje aj písomnosť knižnej formy, ktorá svojím vzhľadom pripomína navzájom pospájené voskové tabuľky.[1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 31.


www.pamiatkynaslovensku.sk