Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kohen
potomok chrámových kňazov, náhrobky majú označené žehnajúcimi rukamiwww.pamiatkynaslovensku.sk