Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokava nad Rimavicou - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kaplnka postavená v roku 1847. Malý sakrálny objekt obdĺžnikového tvaru. Interiér je zaklenutý českou plackou. Štítová hladká fasáda s nárožným lizénovým rámovaní a portálom je nad kordónovou rímsou zakončená trojhranným prerušeným štítom. Vnútri je socha sv. Jána Nepomuckého, ľudová drevorezba, v tradičnej podobe. [1]
 

Ide o jednoduchú prízemnú kaplnku. Pôvodné slohové stvárnenie bolo bohatšie, ale po obnove ho minimalizovali. Jej súčasný architektonický výraz je veľmi zjednodušený. Kaplnka má štvorcový pôdorys s mierne zaobleným uzáverom. Priečelie bolo v nárožiach bosované rovnako ako polkruhový vstupný portál. Priestor po stranách portálu vypĺňali pilastre ukončené rímsovou hlavicou. Vstupný otvor je uzatvorený kovovou mrežou s krabicovými zámkami a ozdobne tvarovanými prútmi s datovaním 1847. Pôvodná drevená výplň chýba. O jej existencii svedčia iba závesy na zárubni. Horizontálne člení fasád profilovaná kordónová rímsa pôvodne so šindľovou, dnes plechovou strieškou. Hlavnú fasádu ukončuje trojhranný prerušený štít prvotne lemovaný niekoľkonásobným štukovým profilom. Vo vrchole štítu bolo plasticky stvárnené Božie oko v trojuholníku, ktoré dnes nahradil jednoduchý kríž. [2]
 

Podobnú výtvarnú formu má aj interiér kaplnky zaklenutý českou plackou. Vo vrchole klenby je deväťcípa hviezda v štukoom kruhovom ráme, z ktorej visí lampa večného svetla. Priestor kaplnky presvetľujú dve polkruhovo ukončené malé okná v bočných stenách a malé okienko oproti vchodu, v nike ktorého stojí farebne polychrómovaná socha svätca. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí neďaleko rímskokatolíckeho Kostola sv. Petra a Pavla.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 59.
[2] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. Kokava nad Rimavicou: Obecný úrad, 2018. s. 332.
[3] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. s. 332 - 333.
Bibliografia
www.kokava.sk
GPS
48.576192, 19.842030
48°34'34.3"N 19°50'31.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk