Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokava nad Rimavicou - vodný mlyn
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Mlyn je známy ako Vyšný či Kapurov. Existencia mlyna v Kokave nad Rimavicou je doložená už v stredovekých písomných prameňoch a opakovane sa objavuje až do novovekého obdobia. Dnešný objekt mlynice so zachovaným mlynským náhonom a časťou technického zariadenia je pravdepodobne barokového pôvodu. Bloková dvojúrovňová stavba pomerne rozsiahleho mlyna obsahovala mlynskú časť s dolným pohonom mlynského kolesa cez regulovaný tok mlynského náhonu pretekajúceho priamo cez severnú časť objektu. Dvojúrovňová mlynská časť so strojovňou a mlynskými zariadeniami bola umiestnená v centrálnej časti dispozície so zošikmeným otvorom - sypákom s doskovým obložením pravdepodobne pre vysýpanie otrúb. [1]
 

Mlynský náhon ako taký je približne posledných päťdesiat metrov regulovaný murovanou konštrukciou brehu vzájomne rozoprenou kovovým nosníkom – šínou umiestnenou v pravidelných rozstupoch. Mlyn by si určite zaslúžil väčšou pozornosť a architektonicko-historický prieskum. V spojení s archívnymi prameňmi by mohol priniesť prekvapujúce zistenia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Komenského 99 - 101
Poznámky
[1] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. Kokava nad Rimavicou: Obecný úrad, 2018. s. 319 - 320.
[2] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. s. 320.
Bibliografia
www.kokava.sk
GPS
48.579596, 19.833873
48°34'46.6"N 19°50'01.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk