Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Židovská náboženská obec v Kokave si hneď po svojom založení koncom 19. storočia zriadila vlastný cintorín. Pochovávali na ňom členov náboženskej obce z celého okolia. Židovský pohreb (kvura) je rituál podľa náboženských pravidiel (halacha). Zosnulého pochovávajú v rúchu z bieleho plátna a v truhle z nehobľovaných dosiek. Dvanásť mesiacov po pohrebe sa vztyčuje na hrobe kamenný náhrobok, v niektorých komunitách už po uplynutí siedmich alebo tridsiatich dní. Na náhrobnom kameni je uvedené meno, dátum narodenia a skonu. Od stredoveku býva zachovaná tzv. tanceba, nazývaná podľa prvých písmen (akrostichu) slov Tihje nafšo (nafšah) crura bi-crur ha-chajim (nech je jeho/jej duša pripojená k zväzku živých). takého náhrobné kamene boli na všetkých hroboch na cintoríne. O hroby sa pozostalí vzorne starali aj po zaniknutí náboženskej obce. Cintorín mal medzi hrobmi upravené cestičky a v začiatkoch bol aj ohradený. [1]
 

Posledný pohreb mala Júlia Revészová, narodená v roku 1938, zomrela v roku 1940. Otec dvojročnej Júlie bol Ladislav Revész, vlastnil obchod pri kaštieli. [2]
 

Židovský cintorín pretrval bez narušenia skoro sto rokov. V druhej polovici 20. storočia však postupne pustol, zarastal burinou, náhrobné kamene sa z neho záhadne strácali. nakoniec z jeho pôvodnej dvojárovej rozlohy ostalo iba torzo. Z niekdajšieho množstva náhrobných kameňov sa zacjovalo iba 16 na ľavej strane cintorína, medzi nimi náhrobník Markusa Polláka a jeho manželky Anny, rodenej Steinovej. [3]
 

Cintorín bol na zasadnutí obedného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou 30. októbra 2008 ako pietne miesto pod číslo 34 zapísaný do hmotných nehnuteľných pamiatok obce. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2007 prišiel do Kokavy na pozvanie starostu obce Jána Chromeka člen Prezídia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Bratislave Juraj Turčan. Po prehliadke cintorína venoval na jeho opravu a údržbu 9 800 Sk. Z poskytnutých finančných prostriedkov sa uhradilo nové oplotenie, čiastočne sa upravili pováľané náhrobné kamene, okolie hrobov sa vyčistilo od stromov, náletových kríkov a buriny. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Prístup
Nachádza sa v lokalite zvanej pri širokom buku, v miestnej časti Kotoška. [6]
Fotogaléria
Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023Kokava nad Rimavicou - Židovský cintorín foto © Peter Scholtz 6/2023
Poznámky
[1] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. Kokava nad Rimavicou: Obecný úrad, 2018. s. 511.
[2 - 6] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. s. 511.
Bibliografia
www.kokava.sk
GPS
48.582894, 19.826295
48°34'58.4"N 19°49'34.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk