Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokošová (Tesáre) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Tesáre, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v roku 1772. Ide o sakrálny objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a strešnou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté konchou, ktorá má výmaľba a štukový dekor. Loď je zaklenutá pruskou klenbou, dosadajúcou na vtiahnuté piliere. V zadnej časti je drevený organový chór so zalamovaným parapetom. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami a lizénovým orámovaním. Priečelie so stredným rizalitom je zakončené štítom a v strede vežou. V štíte je erb s datovaním. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Hlavný oltár je rokokový z čias stavby kaplnky. Na zalamovanej je menze je tabernákulum s volútovými a rokajovými ornamentmi. Na stene v rokajovom ráme, ktorý držia sochy anjelov, je obraz sv. Jána Nepomuckého. Kazateľnica je klasicistická, na štvorhrannom rečništi sa nachádza pletencový dekor. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kokošová (Tesáre) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (v popredí prícestný kríž a stĺp so sochou) foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 280.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 280.
Bibliografia
www.tesare.sk
GPS
48.595877, 18.077106
48°35'45.2"N 18°04'37.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk