Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kolárovice - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Kolárovice, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická budova z prvej polovice 19. storočia. Jednopodlažný objekt na obdĺžnikovom pôdoryse. Fasády sú členené pilastrami s rímsovou hlavicou a obdĺžnikovými oknami, nad ktorými je polkruhová štuková výplň, pripomínajúca štylizovanú mušľu. Strecha je zdvojená, valbová. [1] Vchod do fary je zo strany východnej a druhý zo strany severnej. Od západnej strany je farská kancelária a dve miestnosti pre farára. Z východnej strany bola miestnosť pre kaplána, komora, kuchyňa a izba pre gazdinú. Pod komorou je pivnica. Celá budova je murovaná z kameňa. V čase, keď sa starý kostol zbúral a nový ešte nebol hotový, severná miestnosť farskej budovy bola prerobená na kaplnku, v ktorej sa konali bohoslužby. [2]
 

Prvým písomne spomínaným farárom v Kolároviciach bol Conradus de Pulchro Prato = Konrád z Krásnej Lúky v roku 1312. Či už v tom čase mala farnosť farskú budovu, nedá sa dokázať. Už v spomínanej Historii Domus v Bytči sa píše, že počas tatárskeho pustošenia bola aj bytčianska farnosť spravovaná z bezpečnejších Kolárovíc. Z toho by sa dalo usúdiť, že v dedine farská budova bola. [3]
 

V Kanonickej vizitácii z roku 1798 sa píše, že farská budova v Kolároviciach nie je. Farár býva v cirkevnej škole, ktorá stála na Fojství oproti Jankovcom. [4]
 

V roku 1828 sa spomína nová budova fary postavená južne od kostola (pravdepodobne na mieste terajšej fary) - bola drevená, okrem kuchyne, ktorú si dal farár pristaviť na vlastné náklady. Nasťahoval sa do nej v roku 1816. Od juhu boli dve miestnosti - farská kancelária a izba pre farára, od severu - miestnosť pre gazdinú, kuchyňa a komora. Pod izbou pre gazdinú bola pivnica, do ktorej sa vchádzalo z predizby. Jeden vstup do fary bol zo strany východnej, druhý zo západnej. Zo severnej i južnej strany boli malé záhrady. [5]
 

Kedy a kto postavil terajšiu farskú budovu, nie je známe. Nezachovali sa žiadne písomné záznamy. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovu farskej budovy dal urobiť správca fary Cyril Šujak v roku 1964. Nechal pristaviť murovanú verandu, zaviedol vodovod. Bývalú kaplnku, ktorá bola nevhodná na bývanie, zadaptoval na kúpeľňu a toaletu. Zároveň dal zaviesť ústredné etážové kúrenie s vykurovacím kotlom v kuchyni. [7]
 

V roku 1996 dal skrátením verandy vytvoriť vhodnú miestnosť s príslušenstvom aj pre kaplána. V tomto istom roku bolo do fary zavedené plynové kúrenie. [8]
 

Veľkú rekonštrukciu farskej budovy dal urobiť administrátor Stanislav Duník v roku 2001 za neuveriteľne krátky čas - dva mesiace. Z holých múrov starej budovy urobil stánok hodný bývania. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí oproti Kostolu sv. Mikuláša. Nachádza sa v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 60.
[2 - 9] www.kolarovice.eu/farnost-1/historia/ (9.8.2020)
Bibliografia
www.kolarovice.eu
GPS
49.273374, 18.533393
49°16'24.2"N 18°32'00.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk