Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kolárovo - Kaplnka sv. Rozálie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Guta
Lokalita
obec Kolárovo, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka z 50. rokov 18. storočia, s neskoršou strešnou vežičkou z konca 19. storočia. Ide o menší podlhovastý sakrálny objekt s polkruhovým oltárnym uzáverom a volútovým štítom na priečelí. Interiér je krytý hrebienkovou krížovou klenbou, v uzávere je koncha s lunetou. Fasády sú členené pilastrami, ktorých rímsové hlavice majú nadstavcovú časť vedúcu k podstrešnej rímse. V strede volútového štítu je výklenok so sochou Panny Márie. Za segmentovým zakončením štítu sedí hranolová vežička so zvukovými oknami, zakrytými žalúziou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 61.
Bibliografia
www.kolarovo.sk
GPS
47.916298, 17.996854
47°54'58.7"N 17°59'48.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk