Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kolárovo - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Guta
Lokalita
obec Kolárovo, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1723 – 1724 na mieste starého, v roku 1715 požiarom zničeného kostola, prvý raz spomínaného v roku 1397. Sakrálny objekt bol opravovaný v roku 1755 a zväčšený v roku 1772. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou s ihlancovou strechou. Na severnej strane presbytéria je pristavaná sakristia s chodbou, na južnej strane lode je predsieň južného vstupného portálu. Celý priestor kostola je zaklenutý neskorobarokovými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsové hlavice nástenných pilierov. Na západnej strane lode je konkávno-konvexne zvlnený organový chór. Fasády sú členené dvojitými lizénami a lizénovým rámovaním. Okolo kostola bol starší opevnený múr so strieľňami a nárožnými bastiónmi zo 17. storočia. [1] V druhej polovici 20. storočia opevnenie zbúrali.
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 19. storočia. Na klasicistickom hlavnom oltári je obraz Nanebovzatia Panny Márie od F. Lütgendorffa z roku 1832. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 61.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 61.
Bibliografia
www.kolarovo.sk
GPS
47.918934, 17.993855
47°55'08.2"N 17°59'37.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk