Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kolinovce - Kostol sv. Františka Serafínskeho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kolínovce
Lokalita
obec Kolinovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z obdobia okolo roku 1830. Sakrálny objekt sieňového typu s polkruhovým uzáverom presbytéria, zaklenutý konchou a tromi poľami pruskej klenby. Štítové priečelie členené dvojicami pilastrov a frontónom zdobeným triglyfmi, nad portálom je termálne okno a nad štítom malá vstavaná drevená vežička. [1]
 

Oltár je klasicistický portikového typu s obrazom sv. Františka Serafínskeho z čias okolo roku 1830. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol prešiel niekoľkými úpravami, opravami a modernizáciou, ktorú zabezpečovala v máji 1946 utvorená autonómna cirkevná obec. V tom istom roku sa previedla oprava orgánu a začalo sa aj s opravou vonkajšej omietky. Previedla sa maľba a rozšírenie interiéru o novo vybudovaný chór. Keďže pôvodné priestorové možnosti na pomery rozvíjajúcej sa obce nepostačovali, začalo sa uvažovať o rozšírení kostola. Pamiatkari zásah nepovolili (chvalabohu!) a tak bol v obci postavený nový kostol. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí na vŕšku nad obcou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 63.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 63.
[3] www.kolinovce.sk (29.8.2016)
Bibliografia
www.kolinovce.sk
GPS
48.928699, 20.849997
48°55'43.3"N 20°50'60.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk