Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kolta - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kolta, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol z 18. storočia so staršou sakristiou zo 17. storočia. Prestavby a úpravy sa uskutočnili v roku 1835, 1902 a po roku 1945. Kostol je jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Fasáda je členená lizénami. [1]
 

Oltárny obraz z roku 1902 je od Steina. Krstiteľnica je pieskovcová s erbom a datovaním rokom 1835. [2]
 

V 19. storočí bol ústrednou postavou obce zemepán Ľudovít Kürthy (1785 - 1863), ktorý dal zväčšiť koltiansky kostol vystavením hlavnej lode. Sakrálny objekt dali do užívania v roku 1822. Stavba stála 2500 florénov. Väčšia časť materiálu na stavbu kostola bola privezená z ruín kostola Templom Puszta, ktorý opustili definitívne rehoľníci paulíni ešte v roku 1781. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 63.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 63.
[3] www.kolta.sk (29.8.2016)
Bibliografia
www.kolta.sk
GPS
48.016989, 18.412502
48°01'01.2"N 18°24'45.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk