Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komárany - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Komarjany, Komorjany
Lokalita
obec Komárany, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol. Obnovili ho v druhej polovici 18. storočia. Renovovaný bol v roku 1907 a 1924. Jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria, zaklenutý jedným poľom pruskej klenby. Na južnej stene presbytéria je malé gotické pastofórium so železnou kovanou mrežou. [1]
 

Hlavný oltár má ústredný obraz sv. Michala archanjela z čias okolo roku 1900. Kazateľnica je z druhej polovice 18. storočia na parapete sú obrazy evanjelistov v rokokových kartušiach. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Komárany – Kostol sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 75/1) – architektonicko-historický výskum krovových konštrukcií - rok 2015. Autorka: Ing. arch. Magdaléna Janovská. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centre obce ako kompozično-priestorová dominanta námestia. [4]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 63.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 63.
[3] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[4] www.komarany.sk (29.8.2016)
Bibliografia
www.komarany.sk
GPS
48.922116, 21.639141
48°55'19.6"N 21°38'20.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk