Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komárno - pevnosť
Lokalita
obec Komárno, okres Komárno, Nitriansky kraj
Pamiatková ochrana
Komárno – pevnosť, veliteľská a kasárenská budova (č. ÚZPF 302/2-3 ) – architektonicko-historický výskum - rok 2013, spracovatelia: Ing. arch. A. Németh, Ing. Z. Bobáň, doc. Ing. O. Makýš, PhD.. [1]
 

Komárno – opevnenie bastiónové, Palatínska línia (č. ÚZPF 301/1-25) architektonicko-historický výskum, rok 2015, spracovatelia: Ing. Z. Bobáň, Ing. arch. A. Németh. [2]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
[2] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
Bibliografia
FLOREKOVÁ, Viera: Protiturecká pevnosť v Komárne. Národná kultúrna pamiatka. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 3, s. 26 - 27.
MAKÝŠ, Oto: Pamiatkový výskum Starej pevnosti v Komárne. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 40 - 46.
MAKÝŠ, Oto: Pamiatkový výskum Palatínskej línie v Komárne. In: Monument revue, V, 2016, č. 2, s. 52 - 58.
TÓTH, Imrich: Začiatok dlhej cesty. Obnova strešnej konštrukcie budovy Kasárne komárňanskej pevnosti v roku 2015. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 47 – 49.
www.komarno.sk
GPS
47.753744, 18.135403
47°45'13.5"N 18°08'07.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk