Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
komitát
kráľovská župa. Pôvodná administratívno-správna jednotka v 11. – 13. storočí, pravdepodobne nadväzujúca na staršie veľkomoravské tradície. Centrami komitátov boli kráľovské hrady. Na čele komitátov stáli župani menovaní kráľom. V správe, súdnictve a vojenstve im podliehali ďalší úradníci – dvorský špán, kastelán a pod.www.pamiatkynaslovensku.sk