Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komjatice
Lokalita
obec Komjatice, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kúria z konca 18. storočia nazývaná aj „lekárov dom“ alebo „dom lekára Jaroša“, podľa lekára, ktorý v nej býval. Známa bola tiež pod názvom Forgáchovská kúria. [1] V roku 1929 objekt prestavali. Kúria bola jednopodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena L, s jednou nárožnou vežičkou. [2]
 

Pravá časť kúrie so vstupnými dverami na jej rohu bola zbúraná. V súčasnosti stojí už iba ľavá strana kúrie, ktorá je však úplne prestavaná. [3]

Pamiatková ochrana
Totálna moderná rekonštrukcia. Historická hodnota objektu je definitívne zničená.
Súčasný stav a využitie
Moderná budova.
Prístup
Stojí na ulici smerujúcej z Námestia O. Cabana k Hornej ulici.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Komjatice 1256 – 2006. Komjatice - Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice a Q-SOLID, spol. s r.o., 2008. s. 478.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 69.
[3] Kolektív autorov: Komjatice 1256 – 2006. s. 478.
Bibliografia
www.komjatice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk