Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Komjatice - Malý kaštieľ
Lokalita
obec Komjatice, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ postavili koncom 18. storočia v neskorobarokovom slohu. Ide o dvojpodlažnú budovu, ktorá pôvodne stála na okraji kaštieľskeho parku veľkého kaštieľa. Objekt dal postaviť komjatický zemepán Anton II. Grassalkovich. Stavba nazývaná Malý kaštieľ bola určená pre potreby panského úradníctva. [1]
 

Malý kaštieľ bol na začiatku 19. storočia upravený v klasicistickom slohu. V druhej polovici 20. storočia nasledovalo množstvo ďalších prestavieb, ktoré kaštieľ natoľko poznačili, že jeho pôvodná vonkajšia podoba úplne zanikla. V interiéri sa zachovali barokové klenby. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na ulici Ľudovíta Štúra.
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Komjatice 1256 – 2006. Komjatice - Bratislava: Združenie priateľov obce Komjatice, obec Komjatice a Q-SOLID, spol. s r.o., 2008. s. 475.
[2] Kolektív autorov: Komjatice 1256 – 2006. s. 475.
Bibliografia
www.komjatice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk