Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
koncil
cirkevný snem, poradné zhromaždenie najvyšších cirkevných hodnostárovwww.pamiatkynaslovensku.sk