Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Konská - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Konská pri Rajci
Lokalita
obec Konská, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1846. Prestavaný a moderne prefasádovaný bol v rokoch 1946 – 1949. Vtedy vznikla aj nová asymetricky umiestnená veža, ktorá je zakončená vysokým ihlanom. V interiéri je to neporušený sieňový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, krytý pruskými klenbami. Výmaľba kostola sa pripisuje J. B. Klemensovi. [1] Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je klasicistické z čias stavby kostola. Na hlavnom oltári je obraz sv. Kataríny Alexandrijskej od Ľ. Nyulassyho z roku 1844, reštaurovaný J. Pergerom v roku 1863 a N. Pokorným v roku 1924. Sochy dvoch cherubínov na menze sú od rezbára G. Hrósa. Kostol mal aj bočný oltár Panny Márie, barokový z roku 1757 a druhý bočný oltár sv. Jána Krstiteľa s ústredným obrazom od J. Pergera z roku 1859. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 71.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 71.
GPS
49.113562, 18.678324
49°06'48.8"N 18°40'42.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk