Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kopanice (Hodruša-Hámre) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Kopanica
Lokalita
obec Hodruša-Hámre, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1858. Opravený bol v roku 1908 a po roku 1945. Sieňová pozdĺžna stavba s polkruhovým uzáverom oltárneho priestoru, zaklenutého valenou klenbou, v sieni je rovný strop. [1] Hlavná fasáda je zakončená trojhranným štítom, nad ktorým je malá drevená strešná vežička, krytá baňatou strechou.
 

Oltár je klasicistický z roku 1858 s obrazom Krista od K. Dodeka z roku 1916. Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické z prvej polovice 19. storočia. Voľný obraz Krstu Krista je ľudová maľba z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kopanice (Hodruša-Hámre) - Evanjelický kostol foto © Ľuboš Novotný 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 72.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 72.
GPS
48.43528, 18.80032www.pamiatkynaslovensku.sk