Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kopanice (Hodruša-Hámre) - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kopanica
Lokalita
obec Hodruša-Hámre, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z prvej polovice 19. storočia. Je to pozdĺžna stavba s rozšírenou centrálnou loďou, segmentovým uzáverom presbytéria a severnou pristavanou sakristiou. V lodi je nízka kupola, presbytérium a chórový priestor sú zaklenuté valenými klenbami. Fasády boli kedysi členené lizénami. Štítové priečelie má nadstavanú vežičku. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novšie. V interiéri sú dva voľné obrazy – Kristus uzdravuje chorého a biskup bez atribútu, z predošlého zariadenia z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 72.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 72.www.pamiatkynaslovensku.sk