Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kopčany, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený pravdepodobne niekdy v 9 - 10. storočí. V polovici 13. storočia ho stavebne upravili. Kostol patrí medzi najstaršie sakrálne stavby na Slovensku a datuje sa do veľkomoravského obdobia. Od roku 2009 je kostol zapísaný v zozname Európskeho kultúrneho dedičstva. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravovaný bol v roku 1926. [2]
 

Kopčany – Kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 10820/1) – umelecko-historický výskum - 2008. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marián Havlík. [3]
 

Kopčany – Kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 10820/1) – architektonicko-historický výskum interiéru štítov - rok 2012. Autori: Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi, Ing. arch. B. Váchová. [4]

Fotogaléria
Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2010Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 2/2015Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018Kopčany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Hana Farkašová 6/2018
Poznámky
[1] ONDICA, Slavomír et al: Duchovné Slovensko. Sabinov-Trnava: DINO-Spolok sv. Vojtecha, 2010. s. 13.
[2] ONDICA, Slavomír et al: Duchovné Slovensko. s. 13.
[3] www.pamiatky.sk (20.4.2018)
[4] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
Bibliografia
BAXA, Peter et al.: Veľkomoravský kostol v Kopčanoch. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 4, s. 65.
BOTEK, Andrej: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 4, s. 41 - 45.
BOTEK, Andrej - ERDÉLYI, Róbert - VACHOVÁ, Barbora: Nálezy zvyškov zaklenutia lode kostola v Kopčanoch. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 2, s. 38 - 41.
VODIČKA, Ľuboš: Kostol sv. Margity v Kopčanoch. In: Krásy Slovenska, LXXXII, 2005, č. 1-2, s. 32.
www.kopcany.sk
GPS
48.796200, 17.108631
48°0 47' 46.32", 17°0 6' 31.07"www.pamiatkynaslovensku.sk