Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kopčany - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kopčany, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V historizujúcom slohu riešená prestavba staršieho barokového kostola s prvkami neogotiky a neoklasicizmu bola dokončená v rokoch 1862 - 1863. Ide o jednoloďovú stavbu s transeptom a polygonálnym presbytériom. Všetky priestory majú pruské klenby, dosahujúce na rímsy nástenných pilastrov. Na bočných fasádach sú oporné piliere. [1]
 

Hlavný oltár s ústredným obrazom od sobotištského zemana a maliara C. Bránika je z roku 1853. V kaplnkách transeptu sú klasicistické oltáre, pendanty, zo začiatku 19. storočia. [2] Kamenná klasicistická krstiteľnica je z konca 18. storočia, prenesená z bývalého cisárskeho kaštieľa, rovnako ako oltár z červeného mramoru na pravej strane lode a luisézny organ. Pred kostolom sú prícestné sochy sv. Floriána a sv. Vendelína z roku 1871. V parčíku pred kostolom je umiestnený pomník datovaný rokom 1880. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol v 90. rokoch 20. storočia kompletne zrekonštruovaný, pribudla nočná iluminácia. Sakrálny objekt sa tak stal aj v noci zďaleka viditeľnou dominantou obce. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 73.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 73.
[3 - 4] http://kopcany.sk/Web/sk/Pamiatky (7.11.2017)
Bibliografia
www.kopcany.sk
GPS
48.788682, 17.114187
48°47'19.3"N 17°06'51.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk