Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kopčany - zvonica
Lokalita
obec Kopčany, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica v Kopčanoch slúžila spoločne pre oboje vierovyznania (r.k. a evanjelikov) až do roku 1870. Vtedy ju 10. septembra po dohode získalo evanjelické obyvateľstvo výmenou za roľu Hrúdy. K zvonici patril aj 80 kg vážiaci zvon s nápisom In honorem ste Margarithe V. M. Anno 1850 Fudit me Ant. Beloni Posonii. (Na počesť sv. Margity ma v roku 1850 odlial Anton Beloni v Prešporku). Zvonárom bol hrobár a na zvon sa zvonilo pred pohrebom a počas pohrebného sprievodu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý.
Fotogaléria
Kopčany - zvonica foto © Jiří Fiedler 10/1983Kopčany - zvonica foto © Jiří Fiedler 10/1983Kopčany - zvonica foto © Jiří Fiedler 10/1983
Poznámky
[1] http://kriz.epocha.sk (8.11.2017)
Bibliografia
www.kopcany.sk
GPS
48.790892, 17.118016
48°47'27.2"N 17°07'04.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk