Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kópia
napodobenina alebo ďalší exemplár. Kultúrny predmet, ktorý vznikol len preto, aby reprodukoval iný predmet. Pred vznikom mechanickej reprodukcie bolo kopírovanie jediným spôsobom šírenia umeleckých hodnôt. Dnes patrí tvorba kópie k dôležitým postupom v umeleckej výchove. Kopírovaním starých majstrov si začínajúci umelci rozvíjajú svoje zručnosti. Preto kopírovanie nemusí byť v protiklade s originalitou, môže byť jej východiskom. Bezduchá tvorba kópií je však epigónstvom, úzko súvisí aj s akademizmom a s tvorbou gýčov. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 124.


www.pamiatkynaslovensku.sk