Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Koplotovce - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Koplotovce, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1734. Obnovený bol v roku 1949. Sakristiu pristavali v roku 1957. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým presbytériom zaklenutým konchou, s pristavanou sakristiou a vstavanou vežou, ktorá bola pôvodne predstavaná, ale neskôr bočnými prístavbami licovaná do novej klasicistickej štítovej fasády. Loď je zaklenutá dvoma poľami českej placky, dosadajúcej na vtiahnuté piliere. Fasády sú hladké. V priečelí je mierny rizalit. [1] Veža je krytá barokovou baňou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár je rokokový z konca 18. storočia s predstavanou menzou a stĺpovou architektúrou, uprostred je obraz Navštívenia Panny Márie od F. Wernera, po stranách i v nadstavci osem plastík. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza sväteničku v tvare mušle z čias stavby kostola a lampu na večné svetlo, rokokovú z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Koplotovce - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2018Koplotovce - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2018Koplotovce - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2018Koplotovce - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2018Koplotovce - jaskyňa Lurdskej Panny Márie pri kostole foto © Ľuboš Repta 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 74.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 74.
Bibliografia
www.koplotovce.sk
GPS
48.474697, 17.808493
48°28'28.9"N 17°48'30.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk