Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Pokrivnica, Pokryvnica
Lokalita
obec Koprivnica, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol s klasicistickou úpravou, postavený začiatkom 14. storočia. V roku 1520 vyhorel a za krátky čas bol opravený, do roku 1718 ostal bez väčších zmien. Až okolo roku 1748 bol zbarokizovaný a po zemetrasení v roku 1808 klasicisticky upravený. Opravné práce väčšieho rozsahu sa urobili v roku 1856, 1894 a po roku 1914. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a do štítového priečelia vstavanou vežou, má v jadre gotické obvodové murivo. Okrem menšieho lomeného portálu so skosenými hranami, ktorý vedie z presbytéria do sakristie, sa nijaké gotické stavebné detaily nezachovali. [1]
 

Dnešný výzor kostola určuje klasicistická prestavba, ktorú obnovili aj po roku 1914. Priestory po opätovných zemetraseniach (1808, 1894 a 1914) neboli už zaklenuté a majú rovné stropy. V lodi ostali po barokovej klenbe iba nástenné piliere. Fasáda opakuje klasicistickú schému členenia lizénami. Hlavný oltár je neobarokový z 60-tych rokov 19. storočia s obrazom Ukrižovania sv. Ondreja apoštola na spôsob vtedajšej historickej maľby od S. Petricha. Ostatné vnútorné zariadnenie pochádza z čias opravy v roku 1914. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013Koprivnica - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 74.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 74 - 75.
Bibliografia
www.koprivnica.sk
GPS
49.157652, 21.396987
49°0 9' 27.55", 21°0 23' 49.15"www.pamiatkynaslovensku.sk