Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Korejovce - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Lokalita
obec Korejovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín patrí medzi najmenšie cintoríny. Ako jeden z mála rozlohou malých vojnových cintorínov sa dodnes zachoval a bol zrekonštruovaný. Samotný cintorín je tvorený iba piatimi jednotlivými hrobmi. Všetkých päť hrobov je umiestnených v jednom rade. Cintorín má tvar obdĺžnika s rozmermi 2 x 4 metre. Je na ňom pochovaných päť obetí, o ktorých nie sú známe takmer žiadne informácie. Známa je len štátnu príslušnosť obetí. Všetky obete z tohto cintorína boli vojakmi rakúsko-uhorskej armády. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Cintorín bol zrekonštruovaný v roku 2004. Obnovu cintorína uskutočnila samospráva s prispením rakúskej organizácie Čierneho kríža. [2]

Súčasný stav a využitie
V súčasnosti nadobudol cintorín charakter dôstojného pietneho miesta. Hroby na zrekonštruovanom cintoríne sú zarovnané a zatrávnené. Všetky hroby sú spojené do jedného hrobového poľa ohraničeného kamennými kvádrami. Na ploche hrobového poľa je v rade zapichnutých päť kovových hviezdic, ktoré symbolizujú päť jednotlivých hrobov. Tieto kovové hviezdice sú presnou kópiou pôvodných hviezdic, ktoré na vojnové cintoríny umiestňovali žandári v medzivojnovom období. Popri hrobovom poli je umiestnený malý pomníček. Je vyhotovený z veľkého balvanu, na ktorom sú pripevnené dve mramorové tabule. Na väčšej z nich je nápis „Piati neznámi rakúsko-uhorskí vojaci“, a to v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku. Na menšej tabuli je zobrazený kríž s latinským nápisom „Pax“ a rusínsky nápis „Vičnaja pamjať“. Tento cintorín rozhodne môže slúžiť ako vzor pre úpravu malých cintorínov z prvej svetovej vojny. [3]
Prístup
Vojenský cintorín Korejovce je súčasťou obecného cintorína. Nachádza sa neďaleko dreveného gréckokatolíckeho Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Smerom od kostola vedie kamenný chodník priamo k cintorínu. [4]
Fotogaléria
Korejovce - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny foto © Hana Farkašová 6/2019Korejovce - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny foto © Hana Farkašová 6/2019Korejovce - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny foto © Hana Farkašová 6/2019Korejovce - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny foto © Hana Farkašová 6/2019Korejovce - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1 - 4] www.valka.cz/Korejovce-t117982 (30.6.2020)
GPS
49.377873, 21.645090
49°22'40.3"N 21°38'42.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk