Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Korejovce - zvonica
Lokalita
obec Korejovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevená ľudová zvonica postavená v rokoch 1761 – 1764. Jednopodlažný objekt na štvorcovom pôdorysom so stĺpikovo-doštenou konštrukciou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí južne od chrámu.
Fotogaléria
Korejovce - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky a zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Korejovce - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky a zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Korejovce - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky a zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Korejovce - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky a zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Korejovce - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019Korejovce - zvonica foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (8.6.2020)
GPS
49.377575, 21.644916
49°22'39.3"N 21°38'41.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk