Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Korunková - Chrám sv. Demetera
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Pucak, Púcak
Lokalita
obec Korunková, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1776. Obnovený bol v roku 1930. Jednoloďová stavba s polkruhovým presbytériom a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na rímsy nástenných pilierov. Hladká fasáda je členená priebežným podstavcom a podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje aj na trojhranných krídlach štítového priečelia. Pomerne masívna veža je krytá barokovou cibuľovitou trojstupňovou strechou. Nad presbytériom je strešná vežička s malou stanovou strechou, zakončená makovičkou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias obnovy kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v polovici obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 75.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 75.
GPS
49.200731, 21.745851
49°12'02.6"N 21°44'45.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk