Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Korytné - Kostol sv. Matúša apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Korytné, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1816. Jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a nadstavanou vežičkou. V presbytériu je pruská klenba, v lodi a sakristii rovný strop. Fasády sú hladké, k priečeliu predstavaný portikus. [1]
 

V interiéri Ukrižovaný, neskorobaroková ľudová drevorezba z konca 18. storočia, socha Immaculaty, ľudová drevorezba z 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola spomína barokový kalich z roku 1715 s akantovou ornamentikou a dva empírové svietniky z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 75 - 76.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 76.
GPS
49.011045, 20.839465
49°00'39.8"N 20°50'22.1"E



www.pamiatkynaslovensku.sk