Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košariská - Múzeum Milana Rastislava Štefánika
Lokalita
obec Košariská, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História
Múzeum Milana Rastislava Štefánika vzniklo v roku 1990 ako vysunuté pracovisko, expozícia, Múzea Slovenských národných rád v Myjave a preto je i súčasťou Slovenského národného múzea. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 21. júla 1990 pri príležitosti 110. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. [1]
 

Múzeum sa nachádza v bývalej košarišskej evanjelickej fare, ktorú postavil v roku 1878 Pavol Štefánik, otec M. R. Štefánika. Pavol Štefánik bol prvým farárom v obci, ktorá sa krátko predtým osamostatnila od Brezovej. [2]
 

V roku 2005, pri príležitosti 125. výročia narodenia M. R. Štefánika, bola verejnosti sprístupnená nová expozícia, ktorá má memoriálny charakter a víta návštevníka v novej podobe. [3]
 

V rodnom dome, evanjelickej fare v Košariskách sa prostredníctvom osobných vecí a rôznych artefaktov môže návštevník zoznámiť s jedinečnou osobnosťou, akou Štefánik nesporne bol. [4]

Expozície
Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika má spomienkový charakter. Návštevníkom približuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj duchovného odkazu. Akoby ich chcela vrátiť do prostredia, v ktorom žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal hlbokú stopu. V jeho rodnom dome, na evanjelickej fare v Košariskách, sprítomňuje prostredníctvom osobných, často až minucióznych memorabílií atmosféru „veľkého sveta“, v ktorom sa celý život pohyboval a ktorý sa mu stal druhým domovom. Takmer 200 vystavených predmetov, od jednotlivých kusov nábytku cez predmety dennej potreby a umelecké diela až po torzá odevov, mapuje jeho osudy od narodenia až po tragický skon. Pre súčasníkov sú tieto predmety nemými svedkami anabázy života a smrti človeka, ktorého najvýznamnejším činom bola spoluúčasť na zrode nového štátneho útvaru na troskách habsburskej monarchie. Ich pestrosť a rôznorodosť svedčí o jeho rozmanitých záľubách a životných túžbach. Približujú nám ho ako človeka s pozitívami i negatívami, človeka, ktorý dokázal trpieť, ale aj milovať, obdivovateľa krás sveta i nebeskej oblohy vzdávajúcej úctu životu, jeho radostiam i starostiam, milovníka krásnych vecí, ktoré si doniesol z ciest po svete (Tahiti, Japonsko, Afrika, Nový Zéland), znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj vedca – astronóma zahĺbeného v množstve odbornej literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici. Pochopiteľne, nová expozícia nemôže vizualizovať všetky životné etapy. Nie sú na to možnosti, prostriedky ani priestor. V jej závere však bude mať návštevník možnosť siahnuť v novozriadenej študovni po digitalizovanej forme vstupných informácií: dokumenty a fotografie z jednotlivých období Štefánikovho života, písomné doklady, fotografická činnosť. Postupne by touto formou mali byť spracované a sprístupnené aj ostatné dostupné informácie. Príprava a realizácia expozície nebola len zmena exponátov a filozofie jej koncepcie, ale aj úprava pôvodného interiéru košarištianskej fary, ktorá návštevníkov víta v novej podobe. Autorskému kolektívu (D. Kováč – E. Králiková – R. Púdelka) sa azda podarilo pripraviť nový pamätník, ktorý návštevníkov osloví silou svojej výpovednej hodnoty. A vďaka kolekcii vystavených predmetov vráti Milana Rastislava Štefánika takmer po sto rokoch konečne domov, do domu, kde sa narodil, pod Bradlo. [5]
Kontakt
SNM - Múzeum M. R. Štefánika
906 15 Košariská

Otváracie hodiny
Pondelok: ZATVORENÉ
Utorok – Nedeľa 8.30 – 16.30 h.
Poznámky
[1 - 5] www.snm.sk (25.9.2015)
GPS
48.670129, 17.596750
48°40'12.5"N 17°35'48.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk