Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košeca, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol dokončený v roku 1833. Opravený bol v roku 1921 a okolo roku 1940. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Neskôr pristavali osovo riešenú sakristiu a bočnú prízemnú kaplnku. Nápadne vysoké priestory sú zaklenuté pruskými a českými klenbami, zbiehajúcimi do konkávne riešených nástenných pilierov. Výmaľba interiéru je secesná z roku 1921 od Olšinského. Trojosová fasáda s lomeným štítom je členená vysokým rádom pilastrov a luiséznymi oknami. Nad štítom je nízka veža s nízkou ihlancovou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je zväčša z konca 19. storočia. Z pôvodného inventára sa zachoval oltár sv. Jána Nepomuckého, neskorobarokový z roku 1797, svätenička rokoková z roku 1780, socha Immaculaty, anjela a dvoch anjelikov, barokových z 18. storočia. V sakristii je bohato členená baroková skriňa z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jiří Fiedler 7/1972Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - kríž pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 81 - 82.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 82.
Bibliografia
www.koseca.sk
GPS
49.008425, 18.259436
49°00'30.3"N 18°15'34.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk