Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košeca - zvonica (brána na starý cintorín)
Lokalita
obec Košeca, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Vstupná budova do starého cintorína zrušeného v roku 1786. [1] Krátko potom sa začal stavať nový kostol a cintorín. Brána bola postavená okolo roku 1600. [2] Je to štvorcová neskororenesančná poschodová stavba s podklenutým priechodom. Na poschodí bola pôvodne farská sýpka. Na nárožiach boli ešte v druhej polovici 20. storočia vidieť fragmenty renesančného kvádrovania. K budove priliehajú zvyšky renesančného múru. [3]
 

Objekt slúžil aj ako zvonica, do ktorej boli premiestnené zvony zo starého kostola, pretože mal narušenú statiku. Na fasáde sa zachovali zvislé slnečné hodiny, na ktorých je nápis: „VICHOD UKAZUGEM ŽIVIM, ZAPAD SEM DO NUTRA MRTVIM“ [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Košeca - brána bývalého cintorína (č. ÚZPF 740/0) - umelecko-historický výskum - rok 2007. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky nie je veľmi dobrý.
Prístup
Nachádza sa v starej časti obce.
Fotogaléria
Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) zp © Jiří Fiedler, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jiří Fiedler 7/1972Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jiří Fiedler 7/1972Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jiří Fiedler 7/1972Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jana Lacková 7/2017Košeca - zvonica (brána na starý cintorín) foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 82.
[2] www.koseca.sk (5.10.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 82.
[4] www.koseca.sk (5.10.2017)
[5] www.pamiatky.sk (18.4.2018)
Bibliografia
www.koseca.sk
GPS
49.009516, 18.260080
49°00'34.3"N 18°15'36.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk